288859
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
277
647
2204
284448
1920
10271
288859

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-04 10:48

การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีฯ

Download เอกสารการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

http://wow.in.th/uWVQ