1337027
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
500
3092
16523
1299201
18369
104366
1337027

Your IP: 192.168.2.69
2022-10-05 05:41

แบบรายงานที่นำส่งตามกฎหมาย

Post on 06 กันยายน 2564
by Trat
ฮิต: 1181

แบบฟอร์มตามกฎหมายความปลอดภัย

   - แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

   - แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.๑)

   - แบบแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือการประสบอันตรายจากการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   - แบบตัวอย่าง การแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียน ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

   - แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

   - แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 

    คำร้องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจความปลอดภัย

   - ตัวอย่างแบบการแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 

 แบบฟอร์มตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน